วันนี้ (4 มกราคม 2566) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงและวิทยากรหมุนเวียนมาให้ความรู้ในด้านการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับชมการแสดงและฟังบรรยายได้ในเวลา 09.30 น. - 15.30 น.