ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
เกี่ยวกับกระทรวง

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

นโยบายพลังงาน

หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
21.09.2566
9

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
13.09.2566
155

วันนี้ (วันที่ 13 กันยายน 2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ประกอบกับสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกเข้าสู่ในไตรมาสที่ 4 (ฤดูหนาว) ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงพลังงานจึงเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2 ด้าน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ยินดีต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
06.09.2566
100

ยินดีต้อนรับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25.07.2566
80

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณ Lobby อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All”
11.09.2566
21

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ปีที่ 9 ในหัวข้อ “Energy For All” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกวดวาดภาพ เป็นเวทีที่ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ มุ่งเน้นให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของพลังงาน รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดมากถึง 634 ผลงาน ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมศึกษาและ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป โดยมีรางวัลทั้งหมด 64 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงานคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล
08.09.2566
15

สำนักงาน กพร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมเเพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคว้ารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ระดับก้าวหน้า)

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ซ้อมแผนฉุกเฉินน้ำมันและก๊าซ ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมกระชับความร่วมมือเอเปค
06.09.2566
34

วันนี้ (5 กันยายน 2566) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงานให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Oil and Gas Security Exercise (OGSE) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมี Dr. Kazutomo Irie ประธานศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Energy Research Centre: APERC) ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย โดยการประชุม OGSE เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและ APERC ภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงด้านน้ำมันและก๊าซในภูมิภาคเอเปค โดยที่ประชุมได้มีการซ้อมแผนเพื่องรองรับสถานการณ์จำลองฉุกเฉิน Exercise Model Procedure (EMP) ทั้งในภาคก๊าซและน้ำมัน ตลอดจนมีแบ่งกลุ่มเพื่อซักซ้อมสถานการณ์สมมุติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคนโยบาย ภาคธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกว่า 50 คน ทั้งนี้ การประชุม OGSE ยังช่วยเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (EWG 66) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงพลังงานมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 อีกด้วย

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงานเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรไร้ความรุนแรง” ประจำปี 2566
06.09.2566
10

นางสาวพัชรี  จงรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนกระทรวงพลังงาน เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรไร้ความรุนแรง” ประจำปี 2566  ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ขอเรียนแจ้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ที่แอบอ้างชื่อกระทรวงพลังงานเพื่อขายโฆษณา
19.07.2566
41

ตามที่ ”สำนักพิมพ์ ทยิดา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด” ได้ส่งหนังสือไปตามบริษัทต่างๆ เพื่อประกาศขายโฆษณาลงในหนังสือทำเนียบกระทรวงพลังงานปี 66 ผลักดันไทยสู่ Net Zero หรือ เรื่องอื่นๆ นั้น กระทรวงพลังงาน ขอเรียนแจ้งว่า กระทรวงพลังงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ที่แอบอ้างชื่อกระทรวงพลังงานเพื่อขายโฆษณา

ดูทั้งหมด

Hover Icon
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
31.03.2566
54

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ดูทั้งหมด

Hover Icon
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพปีที่ 9 หัวข้อ ”Energy For All”
15.03.2566
918

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพปีที่ 9 หัวข้อ ”Energy For All”

ดูทั้งหมด

Hover Icon
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2565
21.10.2565
140

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีกำหนดการทอดผ้าป่าในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ วัดนางนองวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ดูทั้งหมด

Hover Icon
สถานการณ์พลังงาน
บริการประชาชน (e-Service)

Back-To-Top

faq-question