เตือนภัยรูปแบบใหม่ !!!

คนร้ายจะนำใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำหรือค่าไฟ ไปใส่ตู้ไปรษณีย์ตามบ้านหรือเสียบไว้ตามรั้ว โดยจะมีการแนบกระดาษที่ให้สแกนคิวอาร์โค้ดไปด้วย

** ห้ามสแกนเด็ดขาด ** อาจถูกดูดเงินจนหมดบัญชี

ด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงพลังงาน