ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ
กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

pirapan@energy.go.th

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นายเริงชัย คงทอง

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:-

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6101

prasert@energy.go.th

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6131

veerapatki@energy.go.th

นายเพทาย หมุดธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6148

petai@energy.go.th

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์:0-2794-3002

sarawut@dmf.go.th

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

โทรศัพท์:0-2794-4304

nantika@doeb.go.th

รอการแต่งตั้ง

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์:

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทรศัพท์:0-2612-1555

wattanapong@eppo.go.th

นายเพทาย หมุดธรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6169

petai@energy.go.th

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6152

komolbu@energy.go.th

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6147

sompop@energy.go.th

นายเรืองเดช ปั่นด้วง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6162

ruangdetpa@energy.go.th

นายวรากร พรหโมบล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6157

warakornbr@energy.go.th

นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

โทรศัพท์:0-2140-6167

anirutth@energy.go.th

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โทรศัพท์:0-2794-6053

wisak@offo.or.th

รอการแต่งตั้ง

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์:--

--

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์:0-2537-2000

Back-To-Top

faq-question