ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
8 มีนาคม 2566
14

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สพจ. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

Hover Icon
โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
16 กุมภาพันธ์ 2566
45

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการซึ่งเป็นระยะนำร่องที่ร่วมกันหลายภาคส่วน โดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ส่วนวิสาหกิจชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมเชื้อเพลิง จากเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานส่งให้กับโรงไฟฟ้าในรูปแบบ Contract Farming

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
12 มกราคม 2566
84

กระทรวงพลังงานไทยร่วมหารือกระทรวงการเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 มุ่งพัฒนาทั้งด้านพลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCUS

Hover Icon
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
8 มกราคม 2566
36

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน”
4 มกราคม 2566
49

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน” โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

Hover Icon

Back-To-Top

faq-question