ขนาดตัวอักษร - +
ความตัดกันของสี C C C
Sitemap Icon
แผน/ผลการดำเนินงาน
Sitemap Icon
การให้บริการ
Sitemap Icon
ข้อมูลเปิดสาธารณะ

กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
12 มกราคม 2566
33

กระทรวงพลังงานไทยร่วมหารือกระทรวงการเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 มุ่งพัฒนาทั้งด้านพลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ อาทิ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน แอมโมเนีย และเทคโนโลยี CCUS

Hover Icon
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
8 มกราคม 2566
16

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน”
4 มกราคม 2566
23

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ “รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน” โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มกราคม 2566 ณ บริเวณโถงอาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

Hover Icon
ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2566
13

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

Hover Icon
รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “การไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”
27 ธันวาคม 2565
17

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “การไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านระบบ online

Hover Icon

Back-To-Top

faq-question