กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม "รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน" โดยภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน การแสดงวัฒนธรรมไทย รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัล

     ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งงานจะจัดในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี ชั้น1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 140 7000

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "รู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน"