เป็นอีกหนึ่งปีที่กระทรวงพลังงานได้รับเกียรติจาก "ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554" เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่ง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย ได้ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำและเทคนิคต่างๆ ในการวาดภาพ สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้เข้าร่วมกิจกรรม workshop ที่กระทรวงพลังงานได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างมาก