ก.พลังงาน ระดมทีม รื้อระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ สร้างระบบใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานของชาติ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ครั้งที่ 8/2567 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบที่มี นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษารูปแบบการสำรองน้ำมันและก๊าซให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน และไม่เป็นภาระของภาครัฐ
โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการศึกษาการสำรองน้ำมันและก๊าซของประเทศสหรัฐอเมริกา และหารือถึงรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
ทั้งในรูปแบบตัวเงิน และเนื้อน้ำมัน รวมถึงการพิจารณารูปแบบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และการรักษาระดับราคาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ การจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และรักษาระดับราคารูปแบบใหม่จะเป็นการดำเนินงานโดยภาครัฐที่ไม่มีการแสวงหากำไรใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและประชาชน พร้อมทั้งเป็นระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคง และใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลราคาน้ำมันในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด