"พลังงาน" พร้อมแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร

รัฐบาลโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีชุดใหม่ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน คาดจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

วานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากภาคประชาชน

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการสร้างเขื่อนสิรินธรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งก็มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กอปรกับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การแก้ไขปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่สิ้นสุด ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเยียวยาโดยการจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทดแทนไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงมีประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเนื่องจากรัฐบาลชุดเดิมหมดวาระ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธรชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากการประชุมจะสามารถช่วยเร่งระยะเวลาในการแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น

“ผม กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น เรากำลังรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด แต่เนื่องจากเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและมีความซับซ้อน คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่ยังตกสำรวจอีกกว่า 3,000 ราย โดยจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเดียวกันในการสำรวจผู้ที่ตกหล่น

ซึ่งได้มีการกำหนดให้ส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 8,970 รายและหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณามาให้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธุ์นี้เพื่อดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็ว” นายพีระพันธุ์กล่าว