#รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหาร2
#พี่เต้อชวนรู้
.
วิธีประหยัดพลังงานธรรมดาที่ได้ผลไม่ธรรมดา
.
พี่เต้อเชิญชวนร่วมกันประหยัดไฟฟ้าลงอย่างน้อย 10%
.
ในปัจจุบันที่ราคาพลังงานโลกปรับสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลกระทบทั้งต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนและกระทบค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ การหันมาร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการง่ายๆ ก็สามารถประหยัดได้อย่างน้อย 10% หรือมากกว่านั้น ด้วยการปรับพฤติกรรมง่ายๆ ทำได้ทันที
.
พี่เต้อจะชวนมาเริ่มกันที่ประหยัดไฟเครื่องปรับอากาศ โดยปรับเพิ่มอุณหภูมิอย่างน้อย 1 องศา ตั้งเวลาปิดก่อนเลิกใช้ประมาณครึ่งชั่วโมง หมั่นล้างแอร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
.
#พพ #EnergyDEDE #พลังงานดีชีวีมีสุข