ก.พลังงาน ก้าวสู่ปีที่ 14
เดินหน้าตามแผนบูรณา
พลังงานระยะยาวของประเทศ
มั่นใจทั้ง 5 แผนตอบโจทย์ มั่นคง
 
12 ตุลาคม 2558

ปลัดกระทรวงพลังงาน
เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวง
พลังงานเป็นวันแรก
พร้อมเข้าสักการะพระพรหม
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำกระทรวงพลังงาน

2 ตุลาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน