รมว.อนันตพร ร่วมประชุม
สมัชชาทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 6 ถกแนวทางพัฒนา
พลังงานทดแทนรับมือโลกร้อน

19 มกราคม 2559

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
ร่วมงานวันชาติรัฐกาตาร์
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
เข้าร่วมแทนแสดงความยินดี
วันชาติของรัฐกาตาร์
18 ธันวาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน