พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน
ถึงความคืบหน้าการบริหารงาน
ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
2 ตุลาคม 2558

ปลัดกระทรวงพลังงาน
เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวง
พลังงานเป็นวันแรก
พร้อมเข้าสักการะพระพรหม
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำกระทรวงพลังงาน

2 ตุลาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน