รมว. พลังงาน ตรวจเยี่ยม กฟผ. 
ติดตามความมั่นคงด้านพลังงาน
เพื่อตรวจความพร้อมของระบบ
8 มีนาคม 2558

ก.พลังงาน เปิดเวทีเทคโนฟอรั่ม 
โชว์ฝีมือคนไทยเพื่อการพัฒนา
พลังงานอย่างยั่งยืน
8 มีนาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน